Our Team

Rakesh Dewaskar

Chairman

PRATIKSHA PANDEY

VICE PRINCIPAL

PREETI DEWASKAR

PRINCIPAL